Hem » Styrelse
Styrelse 2018-02-14T00:57:29+00:00

Ordförande: Anders Kallin
Vice ordf: Linnea Stake
Sekreterare: Per Nordlund
Kassör: Johan Y Stake

Ungdomsansvarig: Rickard Westberg
Vuxenansvarig: Hans W Berglund
Klubbmästare: Linnea Stake
Rekrytering/Information: Robert Szczypinski
Ung/Vux: Filip Söderling
Kårnästet: Daniel Winberg
BåtansvarigPeter Bihl
Båt, stöd: John Fritsch

Suppleant: Evelina Björkquist
Suppleant, ung: Rasmus Georgii-Hemming
Suppleant, båt: Markus Winberg
Suppleant, register: Märta Björling

Adjungerad, fonder: Johanna Kaur
Adjungerad, ung: Elin Forsberg
Adjungerad, SVKRF: Anna Öhrn
Adjungerad, SVK7: Rickard Wendt

Revisor: Emma Tonell
Revisor: Girion Blomdahl
Rev. supp: Lars Renbjer

(Klicka på länkarna i  de fetstiladetitlarna för att skicka e-post)

Kårens Valberedning består av:
Sammankallande: Mattias Widlund
Caroline Söderberg
Clas Nilsson
Jonas Ekström-Berg

Kårens medaljutskott består av:
Sammankallande: CG Wrangel
Clas Nilsson
Robin Johansson