Hem » Kårverksamhet
Kårverksamhet2017-07-06T13:57:22+00:00

Vår lokala kårverksamhet är en viktig del av vår verksamhet genom att det engagerar och aktiverar våra medlemmar!

Aktiviteterna varierar men det kan tex vara informationskvällar, studiebesök, föreläsningar, högtidsfestligheter. Kårverksamheten är en viktig del för att stärka gemenskapen i kåren och öka kunskapen och engagemanget bland medlemmarna.

Den vanligaste formen av föreningsengangemang är att utgöra besättning på något av kårernas fartyg. Utöver detta kan man engagera sig i den lokala kåren som instruktör, ungdomsledare, styrelseledmot, kassör, rekryteringsansvarig, utbildningsansvarig etc. Att sitta med i en kårstyrelse är mycket lärorikt, roligt och meriterande.