Hem » Stadgar och riktlinjer
Stadgar och riktlinjer2018-02-14T00:58:53+00:00

Styrelsen och kårens verksamhet styrs av våra stadgar. (Ladda ned stadgarna HÄR!)
Som ett sätt att uppmuntra och belöna engagemang i vår verksamhet har vi medaljer i två valörer att dela ut i enlighet med de medaljstatuter som kårstämman har fastställt. (Ladda ned medaljstatuterna HÄR!)
Vi arbetar alltid utifrån Sjövärnskårens etiska kompass – vår värdegrund!
Sjövärnskårernas Riksförbund har tagit fram en strategisk plan för vår verksamhet, denna finns sammanfattad i SVK lilla blå!