Hem » Styrelse
Styrelse2018-03-25T16:44:55+00:00
  • Delar av Sjövärnskåren Stockholms styrelse

Ordförande: Anders Kallin
Vice ordf: Linnea Stake
Sekreterare: Per Nordlund
Kassör: Johan Y Stake

Ungdomsansvarig: Rickard Westberg
Vuxenansvarig: Hans W Berglund
Rekrytering/Information: Robert Szczypinski
Kårnästet: Daniel Winberg
BåtansvarigPeter Bihl
Båt, stöd: John Fritsch

Suppleant, ung: Rasmus Georgii-Hemming
Suppleant, unggruppen: Elin Forsberg
Suppleant, båt: Markus Winberg
Suppleant, register: Märta Björling
Suppleant, information/klubb: Magnus Lindstedt

Adjungerad, fonder: Johanna Kaur
Adjungerad, SVKRF: Anna Öhrn
Adjungerad, SVK7: Mikael Arding

Revisor: Emma Tonell
Revisor: Girion Blomdahl
Rev. supp: Lars Renbjer

(Klicka på länkarna i  de fetstiladetitlarna för att skicka e-post)

Kårens Valberedning består av:
Sammankallande: Mattias Widlund
Caroline Söderberg
Clas Nilsson
Jonas Ekström-Berg

Kårens medaljutskott består av:
Sammankallande: CG Wrangel
Clas Nilsson
Robin Johansson