Hem » Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamhet2017-07-06T13:05:06+00:00

En av Sjövärnskårens största verksamheter är den ungdomsverksamhet som bedrivs i samverkan med Försvarsmakten för dem mellan 15 och 20 år. Utbildningen består av tre kurssteg som spänner sig över tre år där varje kurssteg indelas i en sommarkurs och en hemortskurs. Utbildningen bedrivs i uniform och under militära former. Utbildning i strid och vapenhantering är däremot inte en del av utbildningen.

Sommarkurser

Utbildningen börjar med första årets sommarkurs, Grundkursen (GK). Under tre veckor under sommaren får du lära dig grunder i navigation, militärt uppträdande och hur man arbetar tillsammans i grupp. GK innehåller moment såsom fälttjänst, segling, rodd, sjukvård och information om försvaret.

Andra sommarens fortsättningskurs (FK) innehåller fortsatt utbildning inom samma moment. Här får du utbildning på sommarskolans större segelbåtar med vilka du också genomför en långsegling, härutöver får du också lära dig om radiokommunikation.

Under den tredje sommarens praktikkurs (PK) knyts säcken ihop med utbildning ombord på skolans motorfartyg vilket också innefattar en långfärd.

Sommarkurserna bedrivs på fyra olika platser, Lungö utanför Härnösand, Märsgarn utanför Stockholm, Kungsholmen utanför Karlskrona och Känsö utanför Göteborg. På Märsgarn bedrivs utbildningen i två elevperioder.

Hemortsutbildning

Mellan sommarskolorna genomgå du en hemortsutbildning hos en lokal sjövärnskår där du får framförallt navigationsutbildning, denna innefattar förarintyg för fritidsbåt under första året och kustskepparintyg under andra året.

I Stockholmsområdet samarbetar Sjövärnskåren Stockholm och Södertörns sjövärnskår genom en gemensam hemortsutbildning, denna hålls en gång i veckan med lektioner på Militärhögskolan Karlberg varje torsdagkväll. Därutöver genomförs arbetshelger på Märsgarn för att möjlliggöra sommarskolornas verksamhet. Det finns också möjlighet att medverka i olika uppvisnings- och informationsevenemang där man externt visar upp och representerar Sjövärnskåren.

Efter utbildningen

När du har fullgjort din utbildning kan du gå en fjärde sommarkurs för att bli biträdande instruktör, Ledarkursen (LK). Du har också god inblick i och en bra grund för en karriär inom olika maritima yrken och Försvarsmakten. Du har också möjlighet att utbilda dig vidare för en tjänst inom Hemvärnet med marina uppgifter eller engagera dig i kårverksamheten.

Vilkor och mervärde

För att få delta i verksamheten behöver du vara fullt frisk, ha en god grundkondition och kunna simma minst 200 meter. Därutöver behöver du ha lägst betyget E i svenska, engelska och matematik från senast avslutade årskurs och målsmans tillstånd om du är under 18 år.

Under din utbildning i Sjövärnskåren kommer du att få lära dig mycket och hamna i situationer du annars aldrig hamnat i. Du kommer också behöva samarbeta i grupp och lära dig leva med många andra människor på en liten yta, detta kommer ge dig mycket nyttig kunskap och vänner för livet.

Anmälan och mer information

Anmälan till sommarskolorna öppnar i januari då även mer information anslås på Sjövärnskårernas Riksförbunds hemsida. Med undantag av en medlemsavgift i din lokala sjövärnskår, en anmälningsavgift och examinationsavgifter för förarintyg och kustskepparintyg är hela utbildningen kostnadsfri.

Har du några frågor beträffande ungdomsutbildningen i sin helhet kan du kontakta Sjövärnskårernas Riksförbunds utbildningshandläggare: utbildning@sjovarnskaren.se

Har du frågor beträffande hemortsutbildningen i Sjövärnskåren Stockholm kan du kontakta vår ungdomsansvarige: ungdom@sjovarnskarenstockholm.se

Har du frågor om ungdomsverksamheten,  till vår ungdomsansvarige Rickard Westberg!
Vill du prenumerera på informationsbrevet för vår ungdomsverksamhet? Anmäl dig här!
Sjövärnskårens utbildning för ungdomar finns reglerad i våra utbildningsbestämmelser (ladda ned UBSU här!)

Du vet väl att du kan söka både utlandsutbyte och skonertsegling som elev i Sjövärnskåren – ditt livs äventyr!

En viktig del i utbildningen för våra ungdomar är de arbetshelger vi genomför på Märsgarn under vår och höst.

Hösten 2017 har vi två helger inplanerade:

16-17 september

30 sept-1 oktober

Samling sker på Årsta Brygga kl 09.30 på lördagsmorgonen.

Medtag ID-kort/pass, lakan/sovsäck, handduk och toalettartiklar samt oömma och för vädret anpassade kläder (tänk på att det kan bli både kallt och regn).
Anmälan senast en vecka innan aktuell helg görs via länken som du får i nyhetsbrevet (som du kan anmäla dig till här) eller via länk på #slack med namn, personnummer och mobilnummer. OBS! Ange även ev kostavvikelser!
Helgen avslutas strax efter lunch (mellan 13-14 ca) på söndagen då ungdomarna transporteras åter till Årsta Brygga.

Under dessa helger läggs stort fokus på att ta hand om de båtar (2-kronor och IF-båtar) som används vid sommarkurserna, på GK och FK. Att ungdomarna lär sig att vårda och underhålla de båtar de utbildas på gör att de också är mer försiktiga om materielen vid sommarskolorna, men också att de har lärt sig grunderna om de så småningom väljer att skaffa egen båt.